ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಜಿಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್