ಉಡುಪಿ: ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಸಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ದೇವೇಗೌಡ ದಂಪತಿ