ವಿಟ್ಲ: ಕೇರಳದ ಹುಡುಗಿ ಅಪಹರಣ ಶಂಕೆ; ಸಾರಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ವೇಳೆ ಎಸೈಗೆ ಗಾಯ