ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರಕಾರ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ - ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್