ಮಂಗಳೂರು: ತ್ರಿ ಹಂಗ್ರಿಮೆನ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಪೈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ