ಮಂಗಳೂರು:ಮಿಥುನ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಟ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಏ.14ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ