ಕೋಟ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ - ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್