ಉಡುಪಿ: ಜನಸಂಘ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? - ಮುತಾಲಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ