ಉಡುಪಿ: ಚಿನ್ನಾಭರಣವಿದ್ದ ಪರ್ಸ್‌ ಮರಳಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ