ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 30 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು-91 ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್