ಅಬುಧಾಬಿ: ಆರ್ ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು