ಕಾಸರಗೋಡು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 280 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಪಾಟಿಸಿವ್