ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು