'ಅಲೆದಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ನಾವು'- ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್