ಕಾಪು: ಮಸೀದಿಯ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಐವರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು