'ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ' - ನಟಿ ಶ್ರೀರೆಡ್ಡಿ