ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್: ' ಹಾರಿ ಬಿದ್ದ' ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ತಲೆಗೆ 52 ಹೊಲಿಗೆ !