'ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ವೈರಸ್‌‌‌ನ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ' - ಕೈಸೊಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಜಾರಿಗೆ ಕಿಂಗ್‌ ಜಾಂಗ್‌ ಉನ್‌ ಆದೇಶ