ಕೋಲಾರ: ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ವೇಳೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್’ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗದೆ - ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು