ಅಮೆರಿಕ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌‌ನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ