'ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ' - ವಿಜಯ್‌ ಮಲ್ಯ ಕೋರಿಕೆ