ಬಂಟ್ವಾಳ: ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ - ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಆಪರೇಟರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್