ಕಾಸರಗೋಡು: 'ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮತೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೆಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ'- ಕೇರಳ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ