ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪೂಜೆ