ಸ್ವರ್ಣದ ಹುಡುಗಿ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಜತೆಗಿನ ಪೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ