ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದರೂ, ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ದೈವಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯ