ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ - ಟ್ರಂಪ್