ಯೂನಿವರ್ಸಿಯಾಡ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ - ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ದ್ಯುತಿ ಚಾಂದ್‌