ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಪಾಕ್​ ರಾಯಭಾರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ತಂಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್​