ವಿಶ್ವಕಪ್: ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಪಾಕ್