ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್‍ನಿಂದ ಟ್ರೋಲ್ ಆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ