ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಕರಾವಳಿಯ ಚೆಲುವೆ ಸೋನಾಲ್‌ ಮೊಂತೆರೋ