3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೋತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿತ್ತು - ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ