ಉಡುಪಿ: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನೆಗಾಗಿ ' ಉಡುಪಿ ಹೆಲ್ಪ್ ' ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ