ಬೆಂಗಳೂರು: ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ-ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ