ಕಾರ್ಕಳ: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಟ ಪತ್ತೆ; ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ