ಉಡುಪಿ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ರಾಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್