ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕ ವಿಚಾರ - ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್