ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ. 77.72 ಕೋಟಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ - ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ