ಪ್ರಮಾಣವಚನದ ಸಂದರ್ಭ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ