ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಭಾಗ್ಯ